Plain White T's - Hey There Delilah

Hey there Delilah-----Хей ти там,Дилайла
What's it like in New York City?-----Какво е да си в New York?
I'm a thousand miles away-----Аз съм на хиляди мили от теб
But girl tonight you look so pretty-----Но изглеждаш прекрасно тази вечер
Yes you do-----Да,така е
Times Square can't shine as bright as you-----Дори Times Square не може да блести така ярко както теб
I swear it's true-----Заклевам се,така е

Hey there Delilah----- Хей ти там,Дилайла
Don't you worry about the distance-----Не се безпокой за голямото разстояние
I'm right there if you get lonely-----Ще съм до теб,ако се почувстваш самотна
Give this song another listen-----Просто си пусни тази песен
Close your eyes-----Затвори очи
Listen to my voice it's my disguise-----И чуй гласа ми
I'm by your side-----До теб съм
http://prevod-pesni.blogspot.com/

Припев:

Oh it's what you do to me-----Ти ми направи това

Oh it's what you do to me-----Ти ми направи това

Oh it's what you do to me-----Ти ми направи това

Oh it's what you do to me-----Ти ми направи това

What you do to me-----Какво ми направи

Hey there Delilah----- Хей ти там,Дилайла
I know times are getting hard-----Знам,че времената стават трудни
But just believe me girl-----Но ми повярвай
Someday I'll pay the bills with this guitar-----Някой ден ще плащм сметките с тази китара
We'll have it good-----Ще си живеем добре
We'll have the life we knew we would-----Ще имаме живота,за който си мечтаехме
My word is good-----Светът ми е добър

Hey there Delilah----- Хей ти там,Дилайла
I've got so much left to say-----Имам толкова още да ти кажа
If every simple song I wrote to you-----Ако всяка малка песничка,която съм написал за теб
Would take your breath away-----Можеше да ти спре дъжа
I'd write it all-----Щях да изпиша дозина
Even more in love with me you'd fall-----Щеше да се влюбваш в мен все повече
We'd have it all-----Щяхме да си имаме всичко

Припев х 1

A thousand miles seems pretty far-----Разстоянието изглежда доста голямо
But they've got planes and trains and cars-----Но има самолети,влакове и коли
I'd walk to you if I had no other way-----И бих дошъл при теб,ако нямаше друг начин
Our friends would all make fun of us-----Нашите приятели щяха да ни се присмиват
and we'll just laugh along because we know-----А ние само щяхме да се усмихваме,
That none of them have felt this way-----Защото знаем,че никой от тях не се е чувствал така
Delilah I can promise you-----Дилайла,мога да ти обещая
That by the time we get through-----Че докато не го направим
The world will never ever be the same-----Светът няма да бъде същия
And you're to blame-----И ще си виновна

Hey there Delilah----- Хей ти там,Дилайла
You be good and don't you miss me-----Бъди добра и няма да ти липсвам
Two more years and you'll be done with school -----Още две години и ще завършиш училище
And I'll be making history like I do-----А аз щя правя история,както и сега
You know it's all because of you-----Знаеш,че всичко това е заради теб
We can do whatever we want to-----Можем да направим каквото си пожелаем
Hey there Delilah here's to you-----Хей ти там,Долайла,това е за теб
This ones for you-----Това е за теб

Припев х 1

Enrique Iglesias - Ring my bells /по поръчка/


Припев:
Ring my bell, ring my bells-----Припомни ми,припомни ми
Ring my bell, ring my bells-----Припомни ми,припомни ми
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев х 1

Sometimes you love it-----Понякога обичаш някого
Sometimes you don't-----Понякога не
Sometimes you need it-----Понякога се нуждаеш от него
T
hen you don't and you let go-----После пак не и го оставяш да си тръгне

Sometimes we rush it-----Понякога избързваме
Sometimes we fall-----И понякога се проваляме
It doesn't matter baby-----Но няма значение,скъпа
We can take it real slow-----Можем да го направим и по-бавно

Coz the way that we touch-----Защото начинът,по който се докосваме,
Is something that we can't deny-----Е нещо,което не можем да отречем
And the way that you move-----А начинът,по който се движиш,
Oh you make me feel alive-----Ме кара да се чувствам жив
Come on-----Хайде,ела

Припев х 1

You try to hide it-----Опитваш се да скриеш
I know you do-----Знам,че е така
When all you really want-----Опитваш се да скриеш,че всичко,което искаш
Is me to come and get you-----Е да дойда и да те взема

You're moving closer-----Приближаваш се
I feel you breathe-----Усещам как дишаш
It's like the world just disappears-----Сякаш светът изчезва,
When you are around me oh-----Когато си близо до мен

Coz the way that we touch-----Защото начинът,по който се докосваме,
Is something that we can't deny-----Е нещо,което не можем да отречем
And the way that you move-----А начинът,по който се движиш,
Oh you make me feel alive-----Ме кара да се чувствам жив
Come on-----Хайде,ела

Припев х 2

I Say you want-----Казвам ти,че искаш
I say you need-----Казвам ти,че се нуждаеш
I can tell by your face-----Мога да ти го кажа в лицето
You love the way it turns me on-----Харесва ти,когато ме възбуждаш

I Say you want-----Казвам ти,че искаш
I say you need-----Казвам ти,че се нуждаеш
I will do what it takes-----Ще направя,каквото е необходимо
Аnd I would never do you wrong-----И обещавам,няма да греша

Coz the way that we love-----Защото това,че се обичаме,
Is something that we can't fight oh no-----Е нещо,с което не можем да се борим
I just can't get enough-----Не мога да се насладя
Oh you make me feel alive-----Караш ме да се чувствам жив
So come on-----Хайде,ела

Припев х 1

I Say you want-----Казвам ти,че искаш
I say you need-----Казвам ти,че се нуждаеш
I can tell by the way on the look-----Познавам по погледа ти,
Оn you're face i turn you on-----Че те възбуждам

I Say you want-----Казвам ти,че искаш
I say you need-----Казвам ти,че се нуждаеш
If you have what it takes-----Ако ти стиска
We don't have to wait...-----Не е неубходимо да чакаме
Let's get it on-----Да го направим

Get it on!----Ела
Get it on!----Ела
Get it on!----Ела

Припев х 2

Tokio Hotel - An Deiner Seite (Ich Bin Da)


Keiner weiß, wies dir geht-----Никой не знае,как се чувстваш
Keiner da, der dich versteht-----Няма никой,който да те разбере
Der Tag war dunkel, und allein-----Денят беше мрачен и самотен
Du schreibst Hilfe, mit deinem Blut-----Изписваш „Помощ” със собствената си кръв,
Obwohl es immer wieder wehtut-----Въпреки,че постоянно те боли.
Du machts die Augen auf-----Затваряш очи
Und alles bleibt gleich-----И всичко потъва в мрак

Ich will nicht stören-----Не искам да те притеснявам
Und ich will auch nicht zu lange bleiben-----И не искам да оставам дълго
Ich bin nur hier um dir, zu sagen-----Дойдох само да ти кажа:
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
Ich bin da, wenn du willst-----Ще бъда тук,когато пожелаеш
Schue dich um, dann siehst du mich-----Огледай се и ще ме видиш
Ganz egal, wo du bist-----Няма значение къде си
Wenn du nach mir greifst, dann halt ich dich-----Когато посегнеш към мен,аз ще те хвана

Dein Leben sinnentleert,-----Животът ти е останал без смисъл
Deine Schatten tonnenschwer-----Сенките ти натежават
Und alles was du jetzt brauchst, hast du nicht-----И нямаш това,от което се нуждаеш
Du suchst den Regenbogen-----Оглеждаш се за дъгата
Es liegt tot vor dir, am Boden-----А тя лежи мъртва в краката ти
Er hat solang es ging gestrahlt, nur für dich-----А досега е греела единствено за теб

Ich will nicht stören,-----Не искам да те притеснявам
Und ich will auch nicht zu lange bleiben-----И не искам да оставам дълго
Ich bin nur hier um dir, zu sagen-----Дойдох само да ти кажа:
Du bist nicht alleine,ich bin an deiner Seite-----Не си сам,аз съм до теб

Припев х 1

Wenn du die Welt nicht mehr verstehst,-----Когато не можеш да разбереш света
und jeder Tag im Nichts vergeht-----А денят се слива с нощта
Wenn sich der Sturm nicht mehr legt, -----Когато бурята не затихва
und du die Nacht nicht mehr erträgst-----И ти повече не понасяш мрака
Ich bin da wenn du willst-----Ще бъда до теб,когато пожелаеш
Ganz egal wo du bist-----Без значение къде си

An deiner Seite, nur eine Weile-----До теб,дори и само за момент

Ich bin da-----Ще бъда там
Ich bin da, wenn du willst-----Ще бъда там,когато и да пожелаеш
Ich bin da, ganz egal wo du bist-----Ще бъда там,без значение къде си
Ich bin da, schau in dich rein dann siehst du mich-----Ще бъда там,вникни дълбоко в себе си и ще ме видиш
Ich bin da-----Ще бъда там
Wenn du nach mir greifst, dann halt ich dich-----Когато посегнеш към мен,аз ще те хвана
Ich bin da, wenn du willst----- Ще бъда там,когато и да пожелаеш
Ganz egal wo du bist----- Без значение къде си

An deiner Seite, nur eine Weile-----До теб,дори и само за момент
Du bist nicht alleine-----Не си сам

Cascada - What hurts the most /по поръчка/


I can take the rain on the roof of this empty house-----Мога да понеса дъжда по покрива на тази празна къща
that don't bother me-----Това не ме притеснява
I can take a few tears now and then and just let them out-----Мога да понеса стичащите се сълзи
I'm not afraid to cry-----Не се страхувам да плача
Every once in a while even though goin on with you gone still upsets me-----Това,че те няма все още ме разтройва
There are days-----Има дни,в които
Every now and again i pretend i'm okay but that's not what gets me-----Се пресрувам,че съм добре,но това не е най-лошото
http://prevod-pesni.blogspot.com/

Припев:
What hurts the most, was being so close-----Това,от което ме боли най-много е,че бях толкова близо
And having so much to say-----И имах толкова много да ти кажа
And watchin you walk away-----А те гледах да си тръгваш
Never knowing, what could have been-----Не знаех,какво може да стане
And not seein that lovin you-----Не осъзнавах,че те обичам
Is what i was tryin to do-----Но поне се опитвах

It's hard to deal with the pain of losing you everywhere i go-----Трудно е да се справям с болката от загубата ти,където и да отида
But i'm doin it-----Но все пак го правя
It's hard to force that smile when i see our old friends and i'm alone-----Трудно е да се усмихвам,когато срещна старите ни приятели,а теб те няма до мен
Still harder gettin up, gettin dressed, livin with this regret-----Става все по-трудно да ставам,да се обличам,да живя с тази скръб
But i know if i could do it over-----Но знам,че за да я преудолея
I would trade, give away all the words that i saved in my heart that i left unspoken-----Трябва да освободя всички тези думи,които останаха неизказани в моето сърце

Припев х 1

I'm not afraid to cry-----Не се страхувам да плача
Every once in a while even though goin on with you gone still upsets me-----Това,че те няма все още ме разтройва
There are days-----Има дни,в които
Every now and again i pretend i'm okay but that's not what gets me-----Се пресрувам,че съм добре,но това не е най-лошото

Припев х 1

Spice Girls - Holler

I wanna make you holler-----Искам да те накарам да крещиш
Imagine us together-----Представи си ни двамата
Don't be afraid to play my game-----Не се страхувай да играеш моята игра

Boy don't you hesitate-----Нямаш време за мислене
I won't keep waiting for you-----Няма да те чакам вечно
To come and let me take-----Да дойдеш,нека те отведа
You to my fantasy room-----В моята измислена стая
You're gonna like it there-----Ще ти хареса там
And all the things that I do-----И всичко,което ще направя
I'll treat you right-----Ще се отнасям добре с теб
All through the night-----През цялата нощ

We can do anything-----Можем да направим всичко
I'll take you all the places you wanna be-----Ще те отведа навсякъде,където пожелаеш
(I'll take you there, I'll take you there)-----Ще те отведа там
I'll be your fantasy-----Ще бъда твоята фантазия
Everything you want you will find in me-----Всичко,което искаш,ще отриеш в мен
If you play my game yeah-----Ако играеш играта ми
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
I wanna make you holler-----Искам да те накарам да крещиш
And hear you scream my name-----Да те чуя,как крещиш името ми
I'll give you rules to follow-----Ще ти дам правила,които да спазваш
So you can play my game-----Така,че да можеш да играеш играта ми
Imagine us together-----Представи си ни двамата
Me driving you insane-----Подлудявам те
You will give into me-----Ти ще ми се отдадеш
Don't be afraid to play my game-----Не се страхувай да играеш играта ми

So what you gonna do-----Е,какво ще направиш
Now that I've got you with me-----Сега си с мен
You've gotta show me boy-----Трябва да ми се докажеш
Cause nothing comes for free-----Защото нищо не е просто така
Start from the bottom and-----Започни от начало
Work your way absolutely-----И го направи по твоя начин
Don't be afraid to play my game-----Не се страхувай да играеш играта ми

We can go all night long-----Можем така цяла нощ
Doing things you thought you would never do-----Да правим неща,които дори не си и представял
(and I won't tell you now)-----Но няма да ти кажа сега
I won't tell anyone-----Няма да кажа на никой
What we do it's just for me and you-----Това,което правим,си остава между нас
So come and play my game-----Хайде ела и играй моята игра

Припев х 2

I wanna make you holler----- Искам да те накарам да крещиш
(holler holler holler holler holler come on) -----Хайде крещи

We can go all night long-----Можем така цяла нощ
Doing things you thought you would never do-----Да правим неща,които дори не си и представял
(and I won't tell you now)-----Но няма да ти кажа сега
I won't tell anyone-----Няма да кажа на никой
Cause everything is just both for me and you-----Защото това си е между нас
But you're gonna play my game yeah-----Но ти ще заиграеш моята игра

Припев х 2

I wanna make you holler----- Искам да те накарам да крещиш
I'll give you rules to follow----- Ще ти дам правила,които да спазваш
Imagine us together----- Представи си ни двамата

Infernal - Ten Miles From You /по поръчка/


Lately, you don't even talk to me-----Напоследък ти дори не говориш с мен
You don't need me, like you used to do-----Нямаш нужда от мен както преди
Lonely, never - ever, was for me-----Никога не съм била така самотна
I won't always hold my head up high-----Няма винаги да вървя с високо вдигната глава

Oh, oh, I don't know why-----Не знам защо
Oh, oh, why don't you mind-----Ти нямаш нищо против
Oh, oh, I don't know why -----Не знам защо
Oh, oh, you must be blind-----Трябва да си сляп
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
Ten miles from you-----На 10 мили от теб
And all I can do-----И всичко,което мога да направя
Is wonder how we'll pull through-----Е да се чудя,как ще се справим
Ten miles from you-----На 10 мили от теб
It shouldn't be true-----Това просто не е истина
I don't know how we'll pull through-----Не знам,как ще се справим

I was, never, one to be deceived-----Никога не съм се отставяла да бъда заблудена
But with you I, oh, I lose my mind-----Но изгубих ума си по теб

Oh, oh, I don't know why-----Не знам защо
Oh, oh, I lost my pride-----Изгубих гордостта си
Oh, oh, I don't know why-----Не знам защо
Oh, oh, you blow my mind-----Ти ме подлуди

Припев х 3

Ashlee Simpson - Outta My Head (Ay Ya Ya)


What? Is that all you've got to say?-----Какво? Това ли е всичко,което имаш да кажеш?
What? What? You're rubbing me the wrong way-----Какво?Какво? Натрапваш ми се
See your lips moving-----Виждам устните ти да се движат
But I don't catch a word you say-----Но не улавям и една твоя дума
Shut up your chatter-----Затваряй си устата
I need for you to go away-----Трябва да се махнеш
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
And all I hear is ay ya ya ya ya-----Всичко,което чувам,е а я я я я
You're talking way too much-----Говориш твърде много
I can't even hear me now-----Дори не мога да чуя мислите си
All your noise is messing with my head-----Всичкият шум,който правиш,се върти из главата ми
You're in my head-----Ти си в главата ми
Get outta my head-----Излизай от главата ми
Outta my, outta my head-----Излизай,излизай от главата ми
Want you outta my head-----Искам да излезеш
Outta my, outta my head-----Излизай,излизай от главата ми
Get outta my head-----Излез от главата ми
Outta my outta my head-----Излизай,излизай от главата ми
Want you outta my head-----Искам да излезеш
Outta my, outta my head-----Излизай,излизай от главата ми

That's what I said-----Това е,което казах

What you looking at me for huh?-----Какво търсиш в мен?
Show me respect or I will show you the door-----Покажи малко уважение или ще ти покажа вратата
Get out the door-----Излез!

Lately, I've got a problem with the way that you behave-----Напоследък имам проблем с твоето държание
You're too much,-----Идваш ми в повече
and all your questions don't leave me no time for me-----И въпросите ти не ми оставят време за себе си

Припев х 2

All your opinions, keep them to yourself-----Задръж мнението си за себе си
Just let me think so I can hear myself-----Просто ме остави,за да мога да чуя мислите си
Wouldn't it be nice if I could just go solo, take the day off?-----Няма ли да бъде яко,ако остана соло,ако си взема почивен ден?
I'd be alright if you would leave me to it, back out the door-----Ще бъде прекрасно,ако ме оставиш и излезеш през вратата
Ay ya ya ya ya-----А я я я я
You're talking way too much-----Говориш твърде много
You tell me one more time how I should live-----Отново ми казваш как да живея
I swear I'll bite your head off-----Кълна се,ще ти откъсна главата
I am who I am And I can't be no one else-----Аз съм каквато съм и не мога да бъда друга
You got nothing left to say-----Не ти остана какво повече да кажеш
Keep your comments to yourself-----Задръж коментарите за себе си

Outta my, outta my head-----Излизай,излизай от главата ми
Want you outta my head-----Искам да излезеш
Outta my, outta my head-----Излизай,излизай от главата ми
Get outta my head-----Излез от главата ми
Outta my outta my head-----Излизай,излизай от главата ми
Want you outta my head-----Искам да излезеш
Outta my, outta my head-----Излизай,излизай от главата ми

Припев х 2

Band AID 20 - Do They Know It's Christmas?


It's Christmastime,-----Коледа е,
there's no need to be afraid-----Не трябва да се страхуваш
At Christmastime,-----На Коледа
we let in light and we banish shade-----Ние греем и прогонваме сенките

And in our world of plenty-----В нашият свят на изобилие
we can spread a smile of joy-----Можем всички весело да се усмихнем
Throw your arms around the world at Christmastime-----Протегнете ръце към света
http://prevod-pesni.blogspot.com/
But say a prayer,-----Кажете молитва
Pray for the other ones-----Помолете се за другите
At Christmastime it's hard,-----За някои е трудно Коледа
but when you're having fun-----Но ти се забавляваш

There's a world outside your window-----Има един свят зад твоят прозорец
And it's a world of dread and fear-----Свят на страх и ужас
Where the only water flowing-----Където единствената течаща вода
Is the bitter sting of tears-----Са горчивите сълзи

And the Christmas bells that ring there-----А Коледните звънчета там
are the clanging chimes of doom-----Са дрънчащите камбани на участта

Well tonight thank God it's them instead of you-----Тази вечер благодари на Бог за тях вместо за теб

And there won't be snow in Africa this Christmastime-----Тази Коледа няма да вали сняг в Африка
The greatest gift they'll get this year is life-----Най-големият подарък,който те ще получат е живот

Where nothing ever grows-----Там,където никога нищо не расте
No rain,no rivers flow-----Където няма дъжд,няма реки

Do they know it's Christmastime at all?-----Знаят ли те въобще,че е Коледа?

Here's to you-----Да вдигнем наздраве за вас
Raise a glass for everyone-----Вдигнете чаша за всеки

Spare a thought this yule-tide for the deprived-----Помислете за страдащите на тези празници
If the table was turned would you survive-----Ако беше на тяхно място,дали щеше да оцелееш

Here's to them-----Да вдигнем наздраве за тях
Underneath that burning sun-----Тези под изгарящото слънце

You ain't gotta feel guilt just selfless-----Няма да се почувстваш виновен,а самоотвержен
Give a little help to the helpless-----Дари малко помощ на безпомощните

Do they know it's Christmastime at all?-----Знаят ли те въобще,че е Коледа?

Feed the world...-----Да нахраним света

Feed the world -----Да нахраним света
Let them know it's Christmastime again-----Да им покажем,че отново е Коледа

Feed the world -----Да нахраним света

Backstreet Boys - Helpless When She Smiles


She keeps the secrets in her eyes-----Тя пази тайните в очите си
She wraps the truth inside her lies-----Тя забулва истината в лъжи
Just when I can't take what she's done to me-----Когато не мога да понеса това,което ми причини
She comes to me-----Тя идва
And leads me back to paradise-----И ме връща обратно в рая

She's so hard to hold-----Толкова е трудно да я задържиш
But I can't let go-----Но не мога да я пусна просто така
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
I'm a house of cards in a hurricane-----Аз съм къща от карти в ураган
A reckless ride in the pouring rain-----Безразсъдна разходка в проливния дъжд
She cuts me and the pain is all I wanna feel-----Тя ме наранява и всичко,което искам да усещам,е болката
She danced away just like a child-----Танцуваше свободно като дете
She drives me crazy, drives me wild-----Тя ме влудява,подлудява ме
But I'm helpless when she smiles-----Но съм безпомощен,когато се усмихне

Maybe I'd fight it if I could-----Може би щях да се боря,ако можех
It hurts so bad, but feels so good-----Боли толкова много,но чувството е така хубаво
She opens up just like a rose to me-----Те се разкри като роза за мен
When she's close to me-----Когато е до мен
Anything she asked me to, I would-----Бих направил всичко,което пожелае

It's out of control-----Нещата са извън от контрол
But I can't let it go-----Но не мога да я пусна просто така

Припев х 1

When she looks at me-----Когато тя погледне в мен
I get so weak-----Ставам толкова слаб

Припев х 1

Britney Spears - Piece Of Me

I’m Miss American Dream since I was 17-----Аз съм мис американска мечта откакто станах на 17
Don’t matter if I step on the scene-----Без значение дали се качвам на сцената
Or sneak away to the Philippines-----Или се крия на Филипините
They still gonna put pictures of my derrière in the magazine-----Снимките на дупето ми пак ще са в списанията
You want a piece of me?-----Искаш парченце от мен?
You want a piece of me…-----Искаш парченце от мен...

I’m Miss bad media karma-----Аз съм мис лоша медийна карма
Another day, another drama-----Още един ден,още една драма
Guess I can’t see the harm-----Явно не виждам нищо лошо в това
In working and being a mama-----Да работя и да бъда майка
And with a kid on my arm-----И с дете в ръце
I’m still an exceptional earner-----Все още съм изключително печеливша
You want a piece of me-----Искаш парченце от мен
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
I’m Mrs. Lifestyles of the rich and famous-----Аз съм г-жа "животът на богатите и известните"
(You want a piece of me)-----Искаш парченце от мен
I’m Mrs. Oh my God that Britney’s Shameless-----Аз съм г-жа "Боже мой,тази безсрамна Бритни!"
(You want a piece of me)-----Искаш парченце от мен
I’m Mrs. Extra! Extra! this just in-----Аз съм г-жа "Супер,това е толкова модерно!"
(You want a piece of me)-----Искаш парченце от мен
I’m Mrs. she’s too big now she’s too thin-----Аз съм г-жа "твърде е едра,сега пък е твърде слаба"
(You want a piece of me)-----Искаш парченце от мен

I’m Mrs. ‘You want a piece of me?’-----Аз съм г-жа "Искаш парченце от мен"
Tryin’ and pissin’ me off-----Опитваш се и успяваш да ме ядосаш
Well get in line with the paparazzi-----Е,тогава се нареди зад линията при папараците
Who’s flippin’ me off-----Които само ме дебнат
Hopin’ I’ll resort to some havoc-----Надяват се да направя някоя глупост
End up settlin’ in court-----Няма свободно място в съдебната зала
Now are you sure you want a piece of me?-----Още ли си сигурен,че искаш парченце от мен?
(you wan' a piece of me...)-----Искаш парченце от мен...

I’m Mrs. ‘Most likely to get on the TV for strippin' on the streets’-----Аз съм г-жа "Най-показвана по телевизията разголвайки се на улицата"
When getting the groceries, now for real.-----Дори когато пазарувам,наистина
Are you kidding me?-----Шегуваш ли се?
No wonder there's panic in the industry-----Нищо чудно,че има паника в индустрията
I mean, please, do you want a piece of me?-----Хайде,искаш ли парченце от мен?

Припев х 1

I’m Miss American Dream since I was 17-----Аз съм мис американска мечта откакто станах на 17
Don’t matter if I step on the scene-----Без значение дали се качвам на сцената
Or sneak away to the Philippines-----Или се крия на Филипините
They still gonna put pictures of my derrière in the magazine-----Снимките на дупето ми пак ще са в списанията
You want a piece of me?-----Искаш парченце от мен?
You want a piece of me…-----Искаш парченце от мен...

You want a piece of me?-----Искаш парченце от мен?

Припев х 2

Justin Timberlake - Until The End Of Time


Woke up this morning-----Събудих се на сутринта
Heard the TV sayin' something-----И чух нещо по телевизията
'Bout disaster in the world and-----Относно световна катастрофа
It made me wonder where I'm going-----И това ме накрая да се замисля за бъдещето си
There's so much darkness in the world-----Има толкова много мрак по света
But I see beauty left in you girl-----Но виждам красотата останала у теб
And what you give me makes me know-----И това,което ми даваш ми подсказва,
That I'll be alright-----Че ще бъда добре
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
Because if your love was all I had-----Защото ако твоята любов беше единственото,
In this life-----Което имах в този живот
Well that would be enough-----Тя щеше да е достатъчна
Until the end of time-----До края на дните си
So rest your weary heart-----Нека умореното ти сърце си почине
And relax your mind-----Отпусни ума си
Cause I'm gonna love you girl-----Защото аз ще те обичам
Until the end of time-----До края на дните си

You've got me singing-----Аз пея
Oh whoa, yeah-----Ооо ооо,яеа
Oh whoa, yeah-----Ооо ооо,яеа
Everybody sing-----Всички пеят
Oh whoa, yeah-----Ооо ооо,яеа
Everybody singing-----Всички пеят
Oh whoa yeah-----Ооо ооо,яеа

No if you're ever wondering-----Ако никога не си се питала
About the way I'm feeling-----Как се чувствам аз
Well baby girl there ain't no question-----Няма съмнение,че е
Just to be around you is a blessing-----Благословия да бъда с теб
Sick and tired of trying to save the world-----Уморих се да спасявам света
I just want to spend my time with you girl-----Просто искам да прекарвам времето си с теб
And what you're giving me-----И това което ти ми даваш
Makes me know that we'll be alright.-----Ми подсказва,че ще бъдем добре

Припев х 1

You've got me singing-----Аз пея
Oh whoa, yeah-----Ооо ооо,яеа
Oh whoa, yeah-----Ооо ооо,яеа
Everybody sing-----Всички пеят
Oh whoa, yeah-----Ооо ооо,яеа
Everybody singing-----Всички пеят
Oh whoa yeah-----Ооо ооо,яеа

This one's for the lovers-----Това е за всички влюбени
If you're out there let me hear you say-----Ако сте там,нека ви чуя да казвате
Yeah, yeah, yeah-----Яеа,яеа,яеа
This one's for the lovers-----Това е за всички влюбени
If you're out there let me hear you say-----Ако сте там,нека ви чуя да казвате
Yeah, yeah-----Яеа,яеа
If you're out there let me hear you say-----Ако сте там,нека ви чуя да казвате
Yeah, yeah, yeah-----Яеа,яеа,яеа
If you're out there let me hear you say-----Ако сте там,нека ви чуя да казвате
Yeah, yeah-----Яеа,яеа

Cause if your love was all I had-----Защото ако любовта ти беше единственото,
In this life-----Което имам в този живот
That would be enough-----Тя щеше да ми е достатъчна

Shayne Ward - Breathless


If our love was a fairy-tale-----Ако любовта ни беше вълшебна приказка
I would charge in and rescue you-----Щях да дойда и да те спася
On a yacht baby we would sail-----Щяхме да отпътуваме по море
To an island where we’d say I do-----И да отидем до остров,където ще си кажем "да"

And if we had babies they would look like you-----И ако имахме деца,щяха да приличат на теб
It’d be so beautiful if that came true-----Би било толкова красиво,ако това се сбъдне
You don’t even know how very special you are-----Ти дори не подозираш,колко си специална
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
You leave me breathless-----Оставяш ме без дъх
You’re everything good in my life-----Ти си прекрасното в моя живот
You leave me breathless-----Оставяш ме без дъх
I still can’t believe that you’re mine-----Все още не мога да повярвам,че си моя
You just walked out of one of my dreams-----Сякаш си излязла от мечтите ми
So beautiful you’re leaving me-----Така красива,ти ме оставяш
Breathless -----Без дъх

And if our love was a story book-----А ако нашата любов беше книжка с приказки
We would meet on the very first page-----Щяхме да се срещнем още на първата страница
The last chapter would be about-----А в последната глава ще се разказва за това,
How I’m thankful for the life we’ve made-----Колко съм благодарен за живота,които имаме

And if we had babies they would have your eyes-----Ако имахме деца,щяха да имат твоите очи
I would fall deeper watching you give life-----Бих притихнал гледайки те да даваш живот
You don’t even know how very special you are-----Дори не подозираш,колко си специална

Припев х 1

You must have been sent from heaven to earth to change me-----Трябва да си дошла от рая,за да ме промениш
You’re like an angel-----Ти си като ангел
The thing that I feel is stronger than love believe me-----Това което усещам,е по-силно от любов,повярвай ми
You’re something special -----Тис и нещо специлано
I only hope that I’ll one day deserve what you’ve given me-----Само се надявам един ден да заслужа това,което ми даваш
But all I can do is try-----И всичко,което мога да направя е да се опитвам
Every day of my life-----През всеки ден от моя живот

Припев х 2

Jennifer Lopez - Hold It,Don't Drop It


Припев:
You don’t know what your doin’-----Не знаеш какво правиш
What you’re doin to me-----Не знаеш какво ми причиняваш
Try to stop it, can’t stop it-----Опитвам се да спреш,не можеш
Cuz you got what I need-----Ти имаш това,което искам
You got me all open -----Бях цялата твоя
And now you’re tryin to leave-----А сега се опитва да си тръгнеш
Hold it don’t drop it, don’t drop it-----Задръж не спирай,не спирай
Stop it, can’t stop it, won’t stop it-----Спри,не можеш да го спреш,не можеш

Everytime I try to run-----Всеки път,когато искам да избягам
Somethin keeps stoppin me-----Нещо все ме спира
I try my best to turn around-----С всички сили се опитвам да се обърна
But your touch won’t let me leave-----Но твоят допир не ще ме остави
I cant control it-----Не мога да го контролирам
You put somethin inside of me-----Сложил си нещо в мен
Cuz you're a problem-----Защото ти си проблем
Boy you must have poisoned me-----Момче,трябва да си ме отровил с нещо
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев х 1

Boy I must be buggin-----Сигурно съм полудяла
Let you play those games I don’t understand-----Да те оставям да играеш игрички,които не разбирам
I’ll be that yo-yo on a string-----Ще бъда твоето йо-йо на конче
Roll it down I’ll come right back to your hand----И винаги,когато апдам, ще се връщам към ръката ти
I make excuses-----Продължавам да се извинявам
But we keep on rockin anyway-----И все пак ние се забавляваме
But it aint workin-----Но нещо не се получава
When I let you go you make me stay-----Когато те оставя да си тругнеш,ти пък ме караш да остана

Припев х 1

Won’t let, me leave-----Няма да ме оставиш
Control of me-----Имаш контрол над мен
You got, what I need-----Имаш каквото искам
Hold it don’t drop it, don’t drop it-----Продължавай,не спирай,не спирай
Stop it, can’t stop it, won’t stop it----- Спри,не можеш да го спреш,не можеш
Won’t let you go-----Няма да те пусна
Can’t let you leave-----Не мога
I need your love-----Нуждая се от любовта ти
Inside of me-----Вътре в мен
You got control-----Имаш контрол
Control of me-----Контрол над мен
Hold it don’t drop it, don’t drop it-----Продължавай,не спирай,не спирай
Stop it, can’t stop it, won’t stop it----- Спри,не можеш да го спреш,не можеш

Припев х 2