Paramore - Decode


How can I decide what's right-----Как да преценя кое е правилно,
When you're clouding up my mind? -----Когато замъгляваш ума ми
I can't win your losing fight-----Не мога да спечеля загубената ти битка
All the time-----През цялото време

How can I ever own what's mine?-----Как мога да имам това, което ми принадлежи
When you're always taking sides-----Когато ти винаги взимаш страни
But you won't take away my pride-----Но няма да отнемеш гордостта ми
No, not this time-----Не и този път
Not this time-----Не и този път
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
How did we get here?-----Как стигнахме до тук
When I used to know you so well-----А уж те познавах толкова добре
But how did we get here?-----Как стигнахме до тук
Well, I think I know-----Е,мисля че вече знам

The truth is hiding in your eyes-----Истината се крия в твоите очи
And it's hanging on your tongue-----На върха на езика ти е
Just boiling in my blood-----Кръвта ми ври
But you think that I can't see-----А ти си мислиш, че не мога да разбера
What kind of man that you are-----Какъв човек си ти?
If you're a man at all-----Ако въобще си човек
Well, I will figure this one out-----Е, ще разбера това сама
On my own-----Съвсем сама
(I'm screaming, "I love you so.")-----Крещя „Обичам те”
On my own-----Съвсем сама
(My thoughts you can't decode)-----Не можеш да разбереш, за какво мисля

Припев х 1

Do you see what we've done?-----Виждаш ли, какво направихме
We've gone and made such fools оf ourselves-----Тръгнахме и се направихме на глупаци
Do you see what we've done? ----- Виждаш ли, какво направихме
We've gone and made such foolс оf ourselves-----Тръгнахме и се направихме на глупаци

Припев х 1

I think I know-----Мисля, че знам
I think I know-----Мисля, че знам

There is something I see in you-----Има нещо, което виждам в теб
It might kill me-----То може да ме убие
I want it to be true-----Но искам да е истина

Enrique Iglesias ft Ciara - Takin back my love


Go ahead just leave-----Хайде тръгвай си
Can't hold you, you're free-----Не мога да те задържа, свободна си
You take all these things-----Вземи всяка вещ, която пожелаеш,
If they mean so much to you-----Щом толкова много ги искаш
I gave you your dreams-----Връщам ти мечтите,
‘cause you meant the world-----Защото ти бе светът за мен
So did I deserve to be left here hurt-----Но с какво заслужих да ме нараниш така
You think I don't know you're out of control-----Смяташ, че не знам, че си неконролируема
I ended up finding all of this from my boys-----И защо трябваше да го научавам от приятелите си
Girl, you're stone cold, you say it ain't so----- Скъпа, ти си ледно студена, но го отричаш
You already know I'm not attached to material-----Вече знаеш, че не съм материалист
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев х 1
I'd give it all up but I'm takin' back my love-----Всичко ще ти оставя, но ви взимам любовта обратно
I'm takin' back my love, I'm takin' back my love-----Взимам си любовта, взимам си любовта
I've given you too much but I'm takin' back my love-----Дадох ти твърде много, но си взимам любовта обратно
I'm takin' back my love, my love, my love----- Взимам си любовта, взимам си любовта

What did I do but give love to you-----Какво съм направила, освен да ти давам любовта си
I'm just confused as I stand here and look at you-----Стоя и те гледам, но съм объркана
From head to feet, all that's not me-----От глава до пети- това просто не съм аз
Go 'head, keep the keys, that's not what I need from you-----Задръж си ключовете, не ти ги искам
You think that you know-----Мислеш си, че много знаеш
You've made yourself cold-----Отдръпна се от мен
How could you believe them over me, I'm your girl-----Как може да вярваш на тях, а на мен не, аз съм твоето момиче
You're out of control, how could you let go-----Ти си неконтролируемият, как можа
Don't you know I'm not attached to material-----Не знаеш ли, че не съм материалистка

Припев х 2

So all this love I give you, take it away-----Вземи любовта, която ти дадох
You think material's the reason I came-----Мислиш си, че съм тук заради парите
If I had nothing would you want me to stay-----Ако нямах нищо, щеше ли да искаш да си с мен
You keep your money, take it all away-----Дръж си парите, не ми трябват

Припев х 3

Rihanna ft Justin - Rehab


Baby baby, when we first met-----Бейб,когато за пръв път се срещнахме
I never felt something so strong-----За пръв път усетих нещо толкова силно
You were like my lover and my best friend-----Ти беше и любовник и най-добър приятел за мен
All wrapped in one with a ribbon on it-----Всичко се сля в едно, с панделка отгоре
And all of a sudden you went and left-----Но както дойде, така и си отиде
I didn't know how to follow-----Не знаех дали да те последвам
It's like a shock that spun me around-----Шокът ме завладя
And now my heart's dead-----И сега сърцето ми е мъртво
I feel so empty and hollow-----Чувствам се толкова празна

And I'll never give myself to another the way I gave it to you-----Не бих могла да дам на някой друг, това, което дадох на теб
You don't even recognize the ways you hurt me, do you? -----Но ти дори не осъзнаваш колко много си ме наранил, нали
It's gonna take a miracle to bring me back-----Ще трябва да стане чудо, за да се съберем отново
And you're the one to blame-----И вината за това е твоя
And now I feel like....oh! -----И сега се чувствам сякаш...
www.prevod-pesni.blogspot.com
Припев:
You're the reason why I'm thinking-----Ти си причината да съм замислена
I don't wanna smoke on these cigarettes no more-----Повече не искам да пуша тези цигари
I guess that's what I get for wishful thinking-----Само се самозалъгвам
Should've never let you enter my door-----Въобще не трябваше да те допускам до себе си
Next time you wanna go on and leave-----Следващият път, когато поискаш да си тръгнеш
I should just let you go on and do it-----Просто ще те оставя да го направиш
It's not amusing like i belived-----Не е толкова забавно, колкото си мислех
It's like I checked into rehab-----Сякаш съм започнала терапия
And baby, you're my disease-----А болестта, от която се лекувам, си ти
It's like I checked into rehab-----Сякаш съм започнала терапия
And baby, you're my disease-----А болестта, от която се лекувам, си
I gotta check into rehab----- Сякаш съм започнала терапия
'Cause baby you're my disease-----Защото трябва да се излекувам от теб
I gotta check into rehab----- Сякаш съм започнала терапия
'Cause baby you're my disease-----Защото трябва да се излекувам от теб

Damn, ain't it crazy when you're love swept-----По дяволите, въобще не е яко, когато си влюбен
You'd do anything for the one you love-----Би направил всичко за човека, който обичаш
'Cause anytime that you needed me I'd be there-----Винаги си до него
It's like you were my favorite drug-----Сякаш ти е любимият ми наркотик
The only problem is that you was using me-----Единственият проблем е,че ти само ме използваше
In a different way than I was using you-----По-различен начин от този по който аз използвах теб
But now that I know it's not meant to be-----Но сега знам, че просто не ни е било писано
I gotta go, I gotta wean myself off of you-----Трябва да тръгвам, трябва да се отърся от теб

And I'll never give myself to another the way I gave it to you-----Не бих могла да дам на някой друг, това, което дадох на теб
You don't even recognize the ways you hurt me, do you? -----Но ти дори не осъзнаваш колко много си ме наранил, нали
It's gonna take a miracle to bring me back-----Ще трябва да стане чудо, за да се съберем отново
And you're the one to blame-----И вината за това е твоя
And now I feel like....oh! -----И сега се чувствам сякаш...

Припев х 2

Beyonce - Single Ladies


All the single ladies (7x)-----Всички свободни момичета
Now put your hands up-----Вдигнете ръце

Up in the club, just broke up-----Пристигам в клуба, току-що сме скъсали
I’m doing my own little thing-----Правя това, което си поискам
Decided to dip but now you wanna trip-----Решихме да спрем, но сега искаш да продължим
Cuz another brother noticed me-----Защото видя, че друг ме забеляза
I’m up on him, he up on me-----Аз го харесвам, той ме харесва
Don’t pay him any attention-----Не му обръщай внимание
Cried my tears, three good years-----Изплаках сълзите си, три хубави години
Ya can’t be mad at me-----Няма за какво да ми се сърдиш
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припрев:
Cuz if you liked it then you should have put a ring on it-----Защото ако ти харесваше, трябваше да ми дадеш пръстена
If you liked it then you should have put a ring on it-----Ако ти харесваше, трябваше да ми дадеш пръстена
Don’t be mad once you see that he want it-----Не се ядосвай, като видиш, че той го иска
If you liked it then you should have put a ring on it----- Ако ти харесваше, трябваше да ми дадеш пръстена

Припев х 1

I put gloss on my lips, a man on my hips-----Слагам си гланц, мъж се спуск по бедрата ми
Hold me tighter than my Dereon jeans-----Хванал ме е по-здрво и от дънките ми Dereon
Acting up, drink in my cup-----Тази вече няма да съм добра, отпивам глътка
I could care less what you think-----Така по-малко ще ми пука, какво си мислиш
I need no permission, did I mention-----Не ми трябва разрешение. А споменах ли,
Don’t pay him any attention-----Да не му обръщаш внимание
Cuz you had your turn-----Ти имаше своя шанс
But now you gonna learn-----И сега ще разбереш
What it really feels to miss me-----Какво е наистина да си ме загъбил

Припев х 2

Don’t treat me like things of this world-----Не се отнсяй с мен така
I’m not that kind of girl-----Аз не съм такъв тип момиче
Your love is what I prefer, what I deserve-----Твоята любов е тази, която предпочитам, която заслужавам
He’s a man that makes me and takes me-----Той мъж, който може да ме отведе
And delivers me to a destiny, to infinity and beyond-----До съдбата, до безкрайността и отвъд нея
Pull me into your arms-----Хвами ме
Say I’m not the one you own-----Кажи ми, че не съм твоя собсвеност
If you don’t, you’ll be alone-----ако не го направиш, ще бъдеш сам
And like a ghost, I’ll be gone-----А аз ще изчезна като призрак

All the single ladies (7x)-----Всички свободни момичета
Now put your hands up-----Вдигнете ръце

Припев х 2

Lily Allen - The Fear


I want to be rich and I want lots of money-----Искам да съм богата, да имам много пари
I don’t care about clever I don’t care about funny-----Не ми пука дали съм умна или забавна
I want loads of clothes and f***loads of diamonds-----Искам купища от дрехи и диаманти
I heard people die while they are trying to find them-----Чувала съм хората направо да умират докато търсят тези неща

I’ll take my clothes off and it will be shameless-----Ще сваля дрехите си, ще бъде безстрамно
‘Cuz everyone knows that’s how you get famous-----Защото всички знаят, че така се става известен
I’ll look at the sun and I’ll look in the mirror-----Ще погледна слънцето, ще се взра в огледалото
I’m on the right track yeah I’m on to a winner-----В правилната посока съм да се превърна в победител
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
I don’t know what’s right and what’s real anymore-----Вече не знам кое е правилно, кое истинско
I don’t know how I’m meant to feel anymore-----Вече не знам, как трябва да се чувствам
When we think it will all become clear-----Когато обмислим нещата те ще се рзяснят
‘Cuz I’m being taken over by the fear-----Защото съм обземана от страха

Life’s about film stars and less about mothers-----В животът всичко се върти около филмови звезди и по-малко около майки
It’s all about fast cars and passing each other-----Всичко е заради бързите коли, заради това че се подминаваме
But it doesn’t matter cause I’m packing plastic-----Но това няма значение, защото...
and that’s what makes my life so f***ing fantastic-----И това прави живота ми фантастичен

And I am a weapon of massive consumption-----Аз съм оръжие за масово унищожение
and its not my fault it’s how I’m program to function-----И нямам вина за това, просто така съм програмирана
I’ll look at the sun and I’ll look in the mirror-----Ще погледна слънцето, ще се взра в огледалото
I’m on the right track yeah I’m on to a winner-----В правилната посока съм да се превърна в победител

Припев х 1

Forget about guns and forget ammunition-----Забравете за оръжията и амунициите
Cause I’m killing them all on my own little mission-----Защото аз ще ви обезоража на малката си мисия
Now I’m not a saint but I’m not a sinner-----Не съм светица, но не съм и грешница
Now everything is cool as long as I’m getting thinner-----И всички е прекрасно, докто продължавам да отслабвам

Припев х 1

Britney Spears - Circus


There's only two types of people in the world-----Има само два типа хора на света
The ones that entertain-----Едни, които забавляват
And the ones that observe----- И други,които наблюдаяват
Well baby, I'm a put-on-a-show kind of girl-----Е аз съм от момичетата, които правят шоу
Don't like the backseat-----Не ми харесва да седя в сянка
Gotta be first-----Трябва да съм първа

I'm a like the ringleader-----Аз съм като дресьора на ринга
I call the shots-----Аз раздавам командите
I'm like a firecracker-----Като експлозив съм
I make it hot-----Разгорещявам обстановката
When I put on a show-----Когато правя шоу

I feel the adrenaline moving through my veins-----Чувствам адреналина във вените си
Spotlight on me and I'm ready to break-----Прожекторите в мен и съм готова да започна
I'm like a performer, the dancefloor is my stage-----Аз съм като изпълнител, дангинга е моята сцена
Better be ready, hope that you feel the same-----По-добре да си готов, надявам се да чувстваш същото
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
All eyes on me, in the center of the ring-----Всички очи са втренчени в мен,в центъра на манежа
Just like a Circus-----Точно като в цирк
When I crack that whip, everybody gonna trip-----Когато ударя камшика, всички ще затанцуват
Just like a Circus-----Точно като в цирк
Don't stand there watching me-----Не ме гледай просто стоейки
Follow me, show me what you can do-----Последвай ме,покажи ми какво можеш
Everybody let go, we can make a dancefloor-----Хайде всички, да направим денсинга
Just like a Circus-----Точно като в цирк

There's only two types of guys out there-----Има само два типа мъже на света
Ones that can hang with me-----Едни, които могат да бъдат с мен
And ones that are scared-----И други, които ги е страх
So baby, I hope that you came prepared-----Така че се надявам да си подготвен
I run a tight ship, so beware-----Аз съм шефът тук, така че внимавай

I'm a like the ringleader-----Аз съм като дресьора на ринга
I call the shots-----Аз раздавам командите
I'm like a firecracker-----Като експлозив съм
I make it hot-----Разгорещявам обстановката
When I put on a show-----Когато правя шоу

I feel the adrenaline moving through my veins-----Чувствам адреналина във вените си
Spotlight on me and I'm ready to break-----Прожекторите в мен и съм готова да започна
I'm like a performer, the dancefloor is my stage-----Аз съм като изпълнител, дангинга е моята сцена
Better be ready, hope that you feel the same-----По-добре да си готов, надявам се да чувстваш същото

Припев х 1

Let me see what you can do-----Покажи ми,какво можеш
I'm runnin' this-----Аз командвам тук
Like a what?-----Като в какво?
Like-like-like a circus-----Като в цирк

Припев х 2

James Morrison ft Nelly Furtado - Broken Strings


Let me hold you-----Нека те прегърна
For the last time-----За последен път
It's the last chance to feel again-----Това е последният шанс да почувствам нещо
But you broke me-----Но ти ме нарани
Now I can't feel anything-----И вече не мога да почувстван нищо

When I love you-----Обичам те
It's so untrue-----Но някак не искрено
I can't even convince myself-----Не мога да се принудя да го правя
When I'm speaking-----Когато говоря
It's the voice of someone else-----Чувам гласа на някой друг

Oh it tears me up-----Разкъсвам се отвътре
I try to hold on, but it hurts too much-----Опитвам се, но ме боли
I try to forgive-----Опитах се да простя
But it's not enough to make it all okay-----Но товя няма да оправи нещата
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
You can't play on broken strings-----Не може да се свири на скъсани струни
You can't feel anything-----Не можеш да изпитваш нещо
That your heart don't want to feel-----Когато сърцето ти не го желае
I can't tell you something that ain't real-----Не мога да ти кажа нещо, което не е истинско
Oh the truth hurts-----От истината боли
And lies worse-----Но повече боли от лъжи
How can I give anymore-----Как мога да продължавам да се раздавам
When I love you a little less than before-----Когато вече те обичам по-малко от преди

Oh what are we doing-----Какво правим
We are turning into dust-----Превръщаме се в прах
Playing house in the ruins of us-----Играем си на дом с руините от нас

Running back through the fire-----Влизаме обратно в огъня
When there's nothing left to save-----Когато вече няма какво да спасим
It's like chasing the very last train when it's too late-----Като преследвани не отпътувал влак

Oh it tears me up-----Разкъсвам се отвътре
I try to hold on, but it hurts too much-----Опитвам се, но ме боли
I try to forgive-----Опитах се да простя
But it's not enough to make it all okay-----Но товя няма да оправи нещата

Припев х 1

Running back through the fire-----Влизаме обратно в огъня
When there's nothing left to save-----Когато вече няма какво да спасим
It's like chasing the very last train----- Сякаш преследваме влак
When we both know it's too late-----Който и двамата знаем, че вече е отпътувал

Припев х 1

Let me hold you-----Нека те прегърна
For the last time-----За последен път
It's the last chance to feel again-----Това е последният шанс да почувствам нещо

Sugababes - No Can Do


I've been thinking about-----Мислех си за това,
How you've been messing around-----Kак объркваш всичко
Why do you get your kicks from hurting me-----Защо ти доставя удоволствие да ме нараняваш?

I've tried on giving you up-----Опитвах се да те зарежа
But now it's time to stop-----И вече е време това да спре
'Cause boy I see that you're no good for me-----Защото виждам,че ти не си за мен

If you really wanted my love so desperately-----Ако наистина искаше любовта ми толкова отчаяно
Then you should have taken time-----Тогава не трябваше да бързаш
And try to rescue me-----И трябваше да се опиташ да ме спасиш
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
Sorry, no can do-----Съжалявам, нищо не мога да направя
'Cause you're never really gonna make it better-----Защото ти никога няма да станеш по-добър
So forget forever-----Така че забрави най-накрая
Now it's time to face it boy we're through-----Приеми го, с нас е свършено
'Cause I ain't got time for your conversations-----Не ми се занимава с твоите разговори вече
So sorry, no can do-----Съжалявам, нищо не мога да направя

Sorry, sorry-----Съжалявам
Sorry, sorry-----Съжалявам

Don't try to sweet talk me no more-----Не се опитвай да ме омайваш с приказки
'Cause I've heard it all before-----Чувала съм ги и преди
What makes you think I'd want you back again-----Какво те кара да мислиш, че искам пак да съм с теб

And now my mind has been made out-----Вече направих своето решение
And I have had enough-----Стига вече
You've had your chance and now this is the end-----Ти пропиля възможността си и това е краят

You could've handled things a little differently-----Можеше да постъпиш по друг начин
But now you're on your own and you'll be missing me-----Но сега си сам и ще ти липсвам

Припев х 1

It don't matter what you say-----Няма значение, какво казваш
'Cause I've gone my separate way-----Защото поемам по собствения си път
There is nothing you can do to make me change my mind-----Няма какво да направиш, за да промениш мнението ми
It don't matter what you do-----Не ме интересува,какво правиш
'Cause I'm done with loving you-----Защото вече не те обичам
Don't you bother turning back the hands of time-----Не се опитвай да върнеш времето назад

Припев х 1

Don't try and even call me on the telephone-----Не се опитвай, не ми звани
It don't mean a thing 'cause I'm on my own -----Това нищо няма да означава, защото вече съм без теб
Don't try and even call me on the telephone-----Не се опитвай, не ми звани
It don't mean a thing 'cause I'm on my own -----Това нищо няма да означава, защото вече съм без теб
Don't try and even call me on the telephone-----Не се опитвай, не ми звани
It don't mean a thing 'cause I'm on my own -----Това нищо няма да означава, защото вече съм без теб
Don't try and even call me on the telephone-----Не се опитвай, не ми звани
It don't mean a thing 'cause I'm on my own -----Това нищо няма да означава, защото вече съм без теб
Don't try and even call me on the telephone-----Не се опитвай, не ми звани
It don't mean a thing 'cause I'm on my own -----Това нищо няма да означава, защото вече съм без теб
Don't try and even call me on the telephone-----Не се опитвай, не ми звани

Sorry no can do-----Съжалявам, нищо не мога да направя

Katy Perry - Hot'N'Cold


You change your mind-----Ти променяш мнението си
Like a girl changes clothes-----Както момиче сменя дрехите си
Yeah, you PMS, like a bitch-----Да, ри ПМС*, като кучка
I would know-----Трябваше да знам

Yeah, you always think-----Да, ти винаги мислиш
Always speak cryptically-----винаги говориш неясно
I should know-----Трябваше да знам,
That you're no good for me-----Че ти не си за мен
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
'Cause you're hot then you're cold-----Защото първо си горещ, после си студен
You're yes then you're no-----Първо си да, после не
You're in and you're out-----Първо си вътре, после си вън
You're up and you're down-----Първо си горе, после с долу
You're wrong when it's right-----Казваш, че е грешно, когато е вярно
It's black and it's white-----Първо е черно,после е бяло
We fight, we break up-----Караме се и късаме
We kiss, we make up-----Целуваме се и се сдобряваме
You, you don't really wanna stay, no-----Ти не искаш да останеш,не
You, but you don't really wanna go, oh-----Но и не искаш да си тръгнеш

'Cause you're hot then you're cold-----Защото първо си горещ, после си студен
You're yes then you're no-----Първо си да, после не
You're in and you're out-----Първо си вътре, после си вън
You're up and you're down-----Първо си горе, после с долу

We used to be just like twins, so in sync-----Бяхме като близнаци, в синхрон
The same energy now's a dead battery-----Но тази енергия сега е като изхабена батерия
Used to laugh 'bout nothing-----Смеехме се на глупости
Now you're plain boring-----А сега си толкова скучен
I should know-----Трябваше да знам,
That you're not gonna change-----Че няма да се промениш

Припев х 1

Someone call the doctor-----Някой да се обди на доктор
Got a case of a love bipolar-----Имаме случай на двуполюсна любов
Stuck on a rollercoaster-----Заседнали сме в увеселително влакче
Can't get off this ride-----И не можем да излезем

You change your mind-----Ти променяш мнението си
Like a girl changes clothes-----Както момиче сменя дрехите си

Припев х 1

'Cause you're hot then you're cold-----Защото първо си горещ, после си студен
You're yes then you're no-----Първо си да, после не
You're in and you're out-----Първо си вътре, после си вън
You're up and you're down-----Първо си горе, после с долу
*предменструален синдром

Robin Thicke - Magic


I can make the pain disappear-----
Мога да накарам болката да изчезне
And I can erase the past-----И миналото да изтрия
I can make the future shine so bright-----Мога да накарам бъдещето да сияе ярко
And I can make right now alright-----И ще го направя точно сега
http://prevod-pesni.blogspot.com/
Припев:
I got it you got it we got the magic girl-----Аз я имам, ти я имаш, ние имаме магията
I got it you got it we got the magic girl-----Аз я имам, ти я имаш, ние имаме магията
I got it you got it we got the magic girl-----Аз я имам, ти я имаш, ние имаме магията
I got it you got it we got the magic girl-----Аз я имам, ти я имаш, ние имаме магията

All I got is concrete all around me-----Всичко около мен е залято от бетон
But I can see the countryside-----Но аз виждам природата
You can be rich when you’re poor-----Можеш да си богат, когато си беден
Poor when you’re rich-----И беден, когато си богат
It can be raining and I can make the sun shine-----Дори и да вали аз ще накарам слънцето да изгрее

Припев х 1

I know sometimes sometimes you feel no hope-----Знам, че понякога надеждата те напуска
But I’ve been down off that lonely road-----Но аз вече съм минал по този самотен път
I took whatever gift he offered me-----Понесох всичко, на което той ме подложи
Because I knew that he would set me free-----Защото знаех, че това не е края

Припев х 1

Science they can’t prove it-----Науката не може да го докаже
But I know I can do it-----Но аз знам, че мога
I can fly-----Мога да летя
I can bend metal with my mind-----Мога да огъна метал с мисъл
I can wake up in a paradise-----Мога да се сабудя в рай

We got that magic-----Ние имаме магията
We got that magic-----Ние имаме магията
We got that magic-----
Ние имаме магията
We got that magic-----
Ние имаме магията
We got that magic-----
Ние имаме магията
We got that magic-----
Ние имаме магията
Got that magic come on
-----Имаме магията, хайде

Припев x 1

Everyday-----Всеки единствен ден